Ledare & chef

VD

Malmö

VD

med ansvar för förskolan, grundskolan, äldreboendet, restaurangen och fastigheten

Hyllie Park Diakoni AB söker ny vd med ansvar för förskola, grundskola, äldreboende och storkök. Verksamheten bedrivs i egna lokaler varför även fastighetsförvaltning ingår i vd ansvarsuppgifter.

Ansvarsområden

Som vd ansvarar du tillsammans med respektive verksamhetsansvarig för driften och utvecklingen av bolaget. Dina huvudsakliga ansvarsområden är:

 • Uppfylla kvalitativa och ekonomiska mål.
 • Överordnat ansvar över Förskola, Grundskola, Äldreboende och Storkök.
 • Marknadsföra Hyllie Park i en vidare krets utanför Malmö kommun i mening att bredda basen av uppdragsgivare.
 • Samverka med övriga verksamheter på området (Hyllie Park Kyrka och Hyllie Park Folkhögskola).
 • Leda och utveckla verksamheterna (individuellt och i helhet) enligt ägardirektiven.

Profil och färdigheter

Hyllie Park Diakoni AB är ett av Hyllie Park Kyrkan helägt bolag, varför det är avgörande att du som vd delar de värderingar som Hyllie Park Kyrkan står för. Hyllie Park Kyrkan är en frikyrkoförsamling inom EFK.

Vi ser gärna att du som sökande har:

 • Erfarenhet av arbete i ledande funktion.
 • Dokumenterad erfarenhet och resultat inom välfärds och/eller skolföretag.
 • Insikt och kunskaper kring de lagar och regler som gäller för privata vård- och skolverksamheter.
 • Ett vägledande förhållningssätt i fråga om personalens utveckling och behov.
 • Goda kunskaper inom företagsekonomi.
 • Meriterande erfarenhet av fastighetsfrågor.
 • Erfarenhet av arbete inom värderingsstyrd organisation.

Kontaktperson för denna tjänst är: Max Mejia – styrelsens ordförande.
Du skickar din ansökan via mejl till: styrelsen@hylliepark.se

Skicka din ansökan till styrelsen@hylliepark.se

Placering Malmö

Yrkesområde Ledare & chef

Anställning Tillsvidare
100%

Ansökan styrelsen@hylliepark.se

Hemsida http://www.hylliepark.se/


Dela jobbet