Kyrkor & samfund, Ledare & chef

Ungdomspastor/ungdomsledare

Bromma, Stockholm 1 dag kvar

Ungdomspastor/ungdomsledare

50 – 100%

Vi söker dig som vill ha en tjänst med inriktning mot barn, ungdom och unga familjer. Du vill gärna arbeta tillsammans med oss för att utveckla och presentera en teologi som skapar mening och sammanhang, relevant i vår samtid med dagens utmaningar.

Abrahamsbergskyrkans ungdomsverksamhet (AbraUng) kommer att vara ditt huvudsakliga arbets- och ansvarsområde

Vi tror att du som passar för tjänsten

 • vill bidra till att bygga församling
 • vill utveckla församlingens barn- och ungdomsarbete
 • har exempelvis en pastors-, diakon- eller församlingspedagogutbildning
 • ger ledarvård (undervisning och uppmuntran)
 • är fokuserad på tonåringar och unga vuxna
 • tycker om att umgås med människor och har lätt att knyta kontakter
 • är förtrogen med och delar Abrahamsbergskyrkans församlings och Equmeniakyrkans värderingar
 • har en HBTQ-vänlig inställning

Vi vill gärna att du deltar i församlingens övriga arbete med att

 • regelbundet medverka i gudstjänster med till exempel barnens stund, gudstjänstledning och förkunnelse.
 • fånga upp unga vuxna/unga familjer, inspirera till att vi kan starta söndagsskola
 • vidareutveckla skolkyrkan i Bromma
 • verka för att AbraUng och församlingen känns som en enhet

Abrahamsbergskyrkans församling har ca 340 medlemmar och är en del av Equmeniakyrkan. Här finner du verksamhet för alla åldrar och vi välkomnar alla som vill deltaga i våra många olika aktiviteter, inte minst till gudstjänstlivet.

Barn- och ungdomsverksamheten bedrivs i en särskild förening, AbraUng, som har ett 30-tal ledare som arbetar på frivillig basis. Vi har också ett återkommande konfirmationsläger som du ansvarar för.

Vår vision:

 Abrahamsbergskyrkan vill vara en kyrka för hela livet där mångfald och olikheter bejakas

Vi vill utmanas av evangeliet att i ord och handling ta ansvar för våra medmänniskor och vår omvärld

 Vi vill vara en öppen och inkluderande kyrka där nya såväl som vana besökare kan känna tillhörighet och uppleva omsorg

 Vi vill att söndagen och gudstjänsten ska få vara ett tillfälle där vi möter Gud och varandra, hämtar kraft och får undervisning

Vi behandlar ansökningar fortlöpande, men vill höra från dig med personligt brev och CV senast 21 oktober till kristian.martinson@gmail.com

Skicka din ansökan till kristian.martinson@gmail.com

Arbetsgivare Abrahamsbergskyrkans församling

Placering Bromma, Stockholm

Yrkesområde Kyrkor & samfund, Ledare & chef

Anställning Tillsvidare
50-100%

Kontakt Lasse Vallmoss, församlingsföreståndarelasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se070-453 79 47 Kristian Martinsonkristian.martinson@gmail.com073-030 32 22 

Ansökan Sista ansökningsdag: 21 oktober 2019
kristian.martinson@gmail.com

Hemsida https://abrahamsbergskyrkan.se/


Dela jobbet