Administration & ekonomi, Övrigt, Utbildning

Studiecentersamordnare/studieledare

Stockholms stad

Studiecentersamordnare/studieledare

till ALT i Stockholm

ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi) är ett lärosäte som utbildar inom teologi och ledarskap på sex orter i Sverige. ALT driver en högskola, samverkar med nio folkhögskolor och samarbetar med 100 utbildningsförsamlingar runt om i landet. Huvudmännen för ALT är Pingst – fria församlingar i samverkan, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen. 

Tjänstebeskrivning för studiecentersamordnare

Samordnaren är med och formar ledare för tjänst i församling och samhälle. Samordnaren är kursledare hos anordnande folkhögskola och har det övergripande ansvaret för att det skapas en god miljö, både med avseende på attityder och värderingar och relaterat till relationen mellan studenter och personal. Ansvarar för bokning av lokaler för utbildningen och studenternas rutiner kring studiecentrets fysiska miljö, samt resor inom utbildningen. Är även ALT:s regionala representant och utbildningens naturliga kontaktperson i regionen, och möter regelbundet bärarförsamlingar och medverkar i regionala mentorsfortbildningar och mötesplatser för utbildningsförsamlingar knutna till studiecentret.

Samordnaren ansvarar för …

 • att hålla samman arbetet på studiecentret för studieledare och studenter,
 • att följa upp studenters studier och mentorskap,
 • att planera och genomföra gemensam studiecentertid och ett regionalt utbildningsdygn,
 • kontakten med de bärarförsamlingar som är knutna till studiecentret,
 • kontakten med Kaggeholms folkhögskola som är utbildningsanordnare i samverkan med ALT,
 • den övergripande kontakten med mentorer kopplade till studenter som studerar på studiecentret,
 • bygga relationer med församlingarna i regionen för att utveckla ALT som regionalt centrum,
 • den lokala planeringen av besökande lärare och gäster,
 • planering av mentorsdagar,
 • att leda antagningsarbetet regionalt, samt
 • lokaler och utrustning.

Tjänstebeskrivning för studieledare

Studieledaren är med och formar ledare för tjänst i församling och samhälle. Konkret innebär det att ett ansvar för att följa studenter i Pastors- och ledarprogrammet i deras studier och stödja den enskilde studenten i att tränas som ledare, samt att planera, genomföra och utvärdera sina studier. Studieledaren är den primära kontakten mellan skolan och studentens mentor. Ansvarar för att forma en tillitsfull och konstruktiv samtalsmiljö för studenternas personliga utveckling och andligt formande. Studieledarens roll är vägledande, att uppmuntra till lyhördhet och utmana till djupare reflektion.

Studieledaren ansvarar för …

 • att tillsammans med de andra studieledarna forma och vårda en god studiemiljö och värna det andliga livet på studiecentret,
 • att leda seminarier med sin studentgrupp,
 • att delta aktivt i kollegiemöten, studieledarmöten och gemensamma dagar etc.,
 • att planera och följa upp studenternas träning i församling tillsammans med deras mentorer,
 • att följa upp studenters församlingsrelaterade uppgifter, samt
 • att upprätthålla kontakten med studenternas mentorer.

Kvalifikationer

Du har:

 • Teologisk utbildning.
 • Erfarenhet av församlingsarbete.
 • Omvittnad förmåga att leda samtal.
 • God förmåga att organisera, administrera och leda.
 • Förmåga att sprida engagemang och entusiasm.
 • God förmåga att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer.

Meriterande. Vi ser gärna att du också har:

 • Goda relationer med pastorsnätverk i regionen.
 • Erfarenhet av föreståndartjänst i församling.
 • God förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt.
 • Erfarenhet av folkhögskolearbete.

Om anställningen

Vikariat på 40-50% under perioden 1 augusti 2024 – 31 juli 2025. Arbetsplats och arbetsgivare är Kaggeholms folkhögskola, som är anordnande folkhögskola för Pastors- och ledarprogrammet i Stockholm.

Ansökan

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till dan.elofsson@altutbildning.se.

För frågor och ansökan med CV och personligt brev kontakta:
Dan Elofsson, Studierektor pastors- och ledarprogrammet ALT
Tel 0707-63 44 35, dan.elofsson@altutbildning.se

Skicka din ansökan till dan.elofsson@altutbildning.se

Arbetsgivare ALT – Akademi för Ledarskap och Teologi

Placering Stockholms stad

Yrkesområde Administration & ekonomi, Övrigt, Utbildning

Anställning Vikariat
40-50%

Kontakt Dan Elofsson, studierektor pastors- och ledarprogrammet ALTdan.elofsson@altutbildning.se0707-63 44 35 

Ansökan dan.elofsson@altutbildning.se

Hemsida http://altutbildning.se/

Följ oss på Twitter: @https://twitter.com/altutbildning Facebook


Dela jobbet