Vård & omsorg

Sjuksköterska

Malmö

Sjuksköterska

Hyllie Park (HP) är ett Samhällsengagemang på kristen grund för lärande, växande och omsorg, ett sammanhang präglat av hjärta och tanke. I naturskön, parkliknande miljö främjas mångfald och möten mellan generationer, kulturer och språk, där varje människa är viktig. Hyllie Park Äldreboende, ett särskilt boende med somatisk inriktning, är en del av HP Diakoni och ägs av HP Kyrkan. Vi har avtal med Malmö stad och från och med september 2019 även med Kommunförbundet i Skåne. Totalt har vi 34 lägenheter fördelade på tre avdelningar/hus. Med god vård och omsorg och den kristna människosynen som bas, skapas förutsättningar för äldreboendets övergripande mål; Den enskildes Välbefinnande – Hela Livet.

De senaste fem årens genomsnittsvärde för nöjdhet med helheten är 96%. Med ett salutogent förhållningssätt ser vi hela människan med hennes kulturella, existentiella och andliga behov. Vi har en särskild tjänst som Kulturell och Social samordnare. Vår kurator och HP-Kyrkans omsorgspastor erbjuder besök och samtal. Gudstjänst firas förutom i HP-Kyrkan, varje onsdag inne på Äldreboendet. I samarbete med Judiska församlingen anordnas ibland Shabatmåltider. Vi är öppna för att också förmedla kontakt med andra trosinriktningar. Hög personaltäthet och servicevärdar ger mer tid för varje boende.

Då en av våra tre ordinarie sjuksköterskor , Enhetschefen i Blåsippan,ska vara tjänstledig för studier, söker vi nu en engagerad sjuksköterska som vill vikariera hos oss under hennes studietid, preliminärt fram till oktober 2020.

Vikariatet innebär att du blir tf Enhetschef i Blåsippan, med Omvårdnadsansvar för de 10-12 som bor i huset, samt Ledningsansvar för personalen på avdelningen. Som sjuksköterska och Enhetschef deltar du också i vår Ledningsgrupp.

Behörighetskrav: Leg. Sjuksköterska med mer än ett års yrkeserfarenhet. Specialistutbildning eller erfarenhet av äldreomsorg är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga drivdrivkrafter och personlig lämplighet.

Anställningsform: Vikariat tom 20-10-20, 70-80% efter överenskommelse

Tillträde:19-08-15 eller efter överenskommelse

Arbetstid:Schemalagd mellan 6.45 och 17.00, tjänstgöring var fjärde lö-sö

Kontaktperson: Karin Strindlöv Carlsson, Verksamhetschef, 040-375926   Miriam Hägg, Leg. ssk, MAS,  040-375925.

Skicka din ansökan som e-post till karin.strindlovcarlsson@hylliepark.se 
Vi tillämpar löpande rekrytering.

Välkommen med din ansökan redan idag!

Skicka din ansökan till karin.strindlovcarlsson@hylliepark.se

Arbetsgivare Hyllie Park AB

Placering Malmö
Malmö stad

Yrkesområde Vård & omsorg

Anställning Vikariat
70-80%

Kontakt Karin Strindlöv Carlsson, verksamhetschef040-37 59 26 Miriam Hägg, leg. ssk, MAS040-37 59 25 

Ansökan karin.strindlovcarlsson@hylliepark.se

Hemsida http://www.hylliepark.se/


Dela jobbet