Ledare & chef, Utbildning

Rektor

Horred

Rektor

till vår grundskola och grundsärskola

Leteboskolan är en kristen friskola som ligger på landsbygden utanför Horred i Marks kommun.

Den ligger vackert vid skog och sjö, och vi försöker uppmuntra personal och elever att dra nytta av naturen i området.

Skolan kännetecknas av goda relationer, både bland personal och elever. Vi är duktiga på att möta elever med olika typer av behov och utmaningar. Det finns en kontinuitet i såväl personal som ledarskapet på skolan. Det borgar för en långsiktighet inom olika förbättringsområden.

Såväl personal som vårdnadshavare väljer skolan på grund av dess storlek och det klimat som finns här. Personalen samlas varje morgon och startar gemensamt dagen med en stund tillsammans. Vi har en kort andaktsstund, och får sedan chansen att tala med varandra om det där sista som behöver fixas innan eleverna kommer.

Vi söker nu en ny rektor till vår grundskola och grundsärskola

Du ska, som behörighetskravet talar om, ha skaffat sig pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet. Om du redan gått befattningsutbildningen för att bli utbildad rektor, är det naturligtvis ett plus.

Förbättringsarbetet som gått som en röd tråd genom verksamheten de senaste 7-8 åren, handlar om tydlighet, struktur och goda relationer. Detta är ett arbete som sätter sig i väggarna här på Letebo, men som samtidigt behöver lyftas med jämna mellanrum, då det tillkommer nya medarbetare då och då.

Organisation

Organisationen på Leteboskolan kännetecknas av flexibilitet och att vi hittar lösningar i verksamheten på olika sätt. Till hösten har vi c:a 165 elever inklusive en handfull särskoleelever. Vi kommer att ha en F-1:a, en 2-3:a och sedan ”rena” klasser i årskurs 4-9. Vår särskolegrupp är en åldersblandad grupp med mellan- och högstadieelever.

Leteboskolan och Letebo särskola är idag organiserad med 17-18 pedagoger, 10-11 elev- och lärarassistenter. Speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, administratör, kock, bespisningspersonal och lokalvårdare. Två av pedagogerna är förstelärare. Den ene har ett fokus på friluftsliv och rörelse, medan den andre driver ett aktivt arbete kring tidiga stödinsatser.

Skolledarteamet består förutom av rektor, skolchef samt personal med rektorsstödjande funktioner. Huvudman är styrelsen för Letebo Utbildning AB, och där är rektor och förskolerektorer (Letebo förskola och Rönnbärets förskola) adjungerade ledamöter. Delar av styrelsen, samt rektorer bildar även ett arbetsutskott för arbete mellan styrelsemötena. Det finns ett gott samarbete i alla delar för barnens bästa!

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett gott samarbetsklimat, där personalen är inne i en spännande utvecklingsprocess. Fokus på vårterminen är att sätta oss in i de nya kursplanerna som kommer att gälla från i höst, samt att utvecklas vidare kring tydlighet, struktur och goda relationer.

Leteboskolan är en kristen friskola, som arbetar med relationer och en aktiv skoldag för eleverna. Den kristna profilen märks framförallt i värdegrundsarbetet. Eleverna möter det kristna budskapet i samlingar på morgonen, innan skoldagen börjar.

Vår skola kännetecknas av:

  • Goda relationer.
  • Tydlighet och struktur under hela skoldagen.
  • Effektiva anpassningar och utmaningar.
  • Varierade undervisningsmetoder – både traditionella, och nya under utveckling.
  • Möjligheter att prova, göra om och prova på nytt.
  • Stöd från kollegor och ledning.

Om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, men storlek på tjänsten kan diskuteras.

Ansökan

Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!

Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Nuvarande rektor slutar den 31 juli, men kommer att arbeta kvar i andra funktioner på Leteboskolan.

Skicka din ansökan till ansokan@leteboskolan.se

Placering Horred
Marks Kommun

Yrkesområde Ledare & chef, Utbildning

Anställning Tillsvidare
Del/heltid

Ansökan ansokan@leteboskolan.se

Hemsida https://leteboskolan.se/

Följ oss på Facebook


Dela jobbet