Ledare & chef

Programchef

Stockholm 29 dagar kvar

Programchef

Är du PMU:s nya programchef?

PMU är den svenska pingströrelsens biståndsorganisation. Som programchef hos oss är du en nyckelspelare i vidareutvecklingen och kvalitetssäkringen av våra insatser runt om i världen. Det gäller både långsiktiga utvecklingsinsatser och mer akuta humanitära projekt, liksom insatser som rör sig i gränslandet mellan det akuta och det långsiktiga. Under 2020 handlar det om ett 140-tal projekt i drygt 30 länder.

Som programchef blir du en del av ett team som samordnar PMU:s internationella verksamhet. Här finns controller, arbetsledare för fältpersonal och regionledare, biträdande programchef samt metod- och systemutvecklare. Du ingår också i PMU:s ledningsgrupp, och leder PMU:s projektfunktion, där alla projektbeslut tas. Du blir en nyckelspelare för god synkronisering av projektsamarbetet och den tematiska fördjupning PMU arbetar med. Fokus i rollen ligger på att skapa goda förutsättningar för PMU:s projekt- och programverksamhet. Centrala arbetsuppgifter är bland annat programplanering och skapandet av goda förutsättningar för finansiering av verksamheten, innovation, verksamhetsstyrning, analys, ansvar för resultatrapportering, och att företräda PMU i svenska och internationella nätverk. I tjänsten ingår regelbundna kontakter med UD, Sida och andra institutionella givare. Ytterligare en central arbetsuppgift är partnerdialoger, vilket förutsätter resor både i Sverige och i våra samarbetsländer.

Din erfarenhet
Du har erfarenhet av biståndsarbete, både i Sverige och i Syd, och en dokumenterad ledarerfarenhet. Du är väl förtrogen med bistånd tillsammans med och genom civilsamhällesaktörer, och har god språkkompetens, primärt i engelska, men gärna också i franska. Vi förutsätter att du delar grundläggande kristna värderingar, och att du är väl insatt i PMU:s folkrörelseförankring i Sverige och globalt, med kunskap om kyrkans roll och möjligheter för samhällsutveckling. Vi ser det som en merit att du har kännedom om hur svenska församlingar fungerar i sitt internationella arbete.

Vem du är
Som person är du trygg och ansvarsfull. Du är resultatinriktad och har lätt för att prioritera och fatta beslut samt god förmåga att skapa delaktighet, förståelse och en samsyn i frågor som rör helheten. Som ledare är du tydlig med att ditt viktigaste uppdrag är att, med ett strategiskt förhållningssätt och en lyhördhet, driva PMU:s arbete med att förbättra vardagen för de allra fattigaste. Med ditt ledarskap verkar du för en öppen, modig, och samverkande kultur, där medarbetare motiveras och engageras för gemensamma mål. Du har mycket god förmåga att planera, följa upp och utveckla verksamhet samt skapa delaktighet, förståelse och samsyn. Du vet hur man skapar, utvecklar och vårdar tillitsfulla relationer och nätverk inom och utanför organisationen. Du har god analytisk förmåga, och är van att uttrycka dig i tal och skrift.

Tillträde: 2020-12-01, eller efter överenskommelse.

Vill du vara med på vår resa mot framtiden, i ledningsteamet för PMU? Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer, till niclas.lindgren@pmu.seeller på telefon 0765-369608.

Ditt ansökningsbrev samt CV skickas till niclas.lindgren@pmu.se
senast 2020-08-10.

Skicka din ansökan till niclas.lindgren@pmu.se

Arbetsgivare PMU

Placering Stockholm

Yrkesområde Ledare & chef

Kontakt Niclas Lindgren, Direktorniclas.lindgren@pmu.se08-608 96 08 

Ansökan Sista ansökningsdag: 10 augusti 2020
niclas.lindgren@pmu.se

Hemsida https://pmu.se/

Följ oss på Twitter: @https://twitter.com/pmusweden Facebook


Dela jobbet