Kyrkor & samfund, Ledare & chef

Präst

Stockholms stad 2 dagar kvar

Präst

som är tryggt förankrad i kyrkans tro med ett öppet sinne i mötet med människor

Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm har sina rötter i den världsvida herrnhutiska rörelsen samtidigt som den är en fristående del av Svenska kyrkan.

Är du nästa präst, man eller kvinna, att leda Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm?

Församlingen fungerar som en öppen, ekumenisk vänkrets med ”herrnhutisk touch” som vill dels arbeta utåtriktat och dels verka för andlig fördjupning bland dess medlemmar. Herrnhutismens kristocentricitet och innerlighet med en helhetssyn på människan samt avsaknad av hierarkiska strukturer utgör den teologiska grunden. Verksamheten präglas av enkla gudstjänster och ett starkt missionsengagemang.
Vi önskar att du vill bevara och utveckla den varma gemenskapen.

Om tjänsten

Som präst ansvarar du för att leda verksamhetens olika grenar tillsammans med ett mindre arbetslag bestående av husmor, tekniskt ansvarig, kantor och kock/städare.

Traditionella herrnhutiska gudstjänster som julaftons- och påskdagsottan samt den årliga församlingsutflykten utgör viktiga inslag i verksamheten.

Du ansvarar för planering av verksamheten som innefattar gudstjänstliv, själavård och uppsökande verksamhet, bibelsamtal, Lectio Divina, olika kurser m.m.

Du är redaktör för missionstidningen ”Herrnhuts Brödramission” som utkommer fyra gånger per år. Och vakar över innehållet i andaktsboken Dagens Lösen samt ansvararar för ett årligt utskick av den till alla läsare av Herrnhuts Brödramission.

Evangeliska Brödraförsamlingen är medlem i Östermalms kristna råd, Svenska Missionsrådet och i den internationella, herrnhutiska missionsorganisationen EMC (European Mission Council). Du ansvarar för dessa kontakter, deltar i synoder och i prästfortbildningar som arrangeras av den europeiska Brödrakyrkan.

Missionsengagemanget är för närvarande koncentrerat till Brödrakyrkorna i Albanien, Sydafrika och Uganda.

Brödraförsamlingens verksamhet finansieras av stiftelserna Unitas Fratrum och Richterska stiftelsen. Till dessa styrelser kommer du att vara adjungerad och representera Evangeliska Brödraförsamlingen med dess verksamhet och missionsarbete. I Brödraförsamlingens styrelse blir du automatiskt ordförande.

Vi uppskattar om du vill bevara och utveckla den varma mötesplats som Evangeliska Brödraförsamlingen är samtidigt som du vill utveckla våra internationella kontakter.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 29 februari.

Skicka in din ansökan till Unitas Fratrum, Sibyllegatan 13, 114 42 Stockholm eller till info@evangeliska.nu med kontaktuppgifter, referenser, kort om din bakgrund och beskriv varför du är intresserad av att söka tjänsten.

För mer info kontakta Klas Lindberg 0708-54 03 00, klas.lindberg@evangeliska.nu

Skicka din ansökan till info@evangeliska.nu

Arbetsgivare Evangeliska Brödraförsamlingen

Placering Stockholms stad

Yrkesområde Kyrkor & samfund, Ledare & chef

Anställning Tillsvidare
Del/heltid

Kontakt Klas Lindbergklas.lindberg@evangeliska.nu0708-54 03 00 

Ansökan Sista ansökningsdag: 29 February 2024
info@evangeliska.nu

Hemsida https://evangeliska.nu/


Dela jobbet