Kyrkor & samfund, Ledare & chef

Pastorstjänst

Ödeshög 25 dagar kvar

Pastorstjänst

Vi söker dig som vill tänka nytt tillsammans med oss!

Vi söker dig som vill utveckla och inspirera en församling på en mindre ort. Tillsammans med oss arbetar du för att fördjupa relationer och bygga nya utanför församlingen.

Du bör ha en vilja att bygga nya relationer utanför församlingen, lyssna på människor, dela livet med andra och leda dem i vardagen. Du arbetar tillsammans med andra ledare i styrelse, barn- och ungdomsarbete och verksamhetsgrupp. Du bör ha någon form av teologisk eller diakonal utbildning och erfarenhet av liv och ledarskap i en församling.

Församlingen har ett 80-tal medlemmar med en spridning över olika åldrar, men vi vill växa, både då det gäller engagemang och antal, och ser därför ett behov av en nyorientering då det gäller församlingens liv och utåtriktade arbete.

Församlingen äger en lägergård där bl a ett barn- och familjeläger arrangeras varje sommar. På ekumenisk grund finns både ett bokcafé och en second-hand-försäljning på orten. Detta ger tillsammans med övrig verksamhet goda möjligheter att skapa kontakter med människor i samhället. I Ödeshög finns flera andra samfund representerade, som vi samarbetar med i olika utsträckning. Vi har under en längre tid haft ett fördjupat samarbete med Immanuelskyrkans församling i Ödeshög och kommer inom kort att bli en församling inom Equmeniakyrkan.

Församlingen vill vara trogen mot Guds ord och verkar i en frikyrklig, baptistisk tradition med tillhörighet i Equmeniakyrkan. Vi betonar ett kollektivt ledarskap och alla medlemmars delaktighet i församlingslivet. Utifrån detta är vårt behov att få en fördjupad gemenskap med Gud och med varandra. Vi vill möjliggöra och uppmuntra att fler medlemmar kommer med i någon form av böne-, gemenskaps- eller samtalsgrupp. Vår längtan är att nå alla som bor i Ödeshög med evangeliet och att vi som församling ska växa, både i kärlek och antal.

Vi hoppas att du vill flytta till orten för att verkligen kunna dela både vardag och helgdag med oss.

Om tjänsten

Tjänsten är på 75-100% med tillträde under hösten 2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan till tjänsten skickas senast den 31/8 per e-post till lars-gunnar@lgdata.se eller per post till Ödeshögs Baptistförsamling, Kvarngatan 3, 599 33 Ödeshög.

Om arbetsgivaren

Ödeshög är en mindre kommun i södra Östergötland med rika möjligheter till natur- och kulturupplevelser. Vättern, Rökstenen, fågelsjön Tåkern, ekoparken Omberg och Alvastra klosterruin är alla platser av riksintresse. Det är relativt billigt att bo i Ödeshög och inom pendlingsavstånd ligger Linköping, Jönköping, Mjölby, Motala och Tranås. Kommunens skolor och förskolor erbjuder en trygg miljö och har visat upp goda resultat i olika kvalitetsmätningar. För mer information om vår bygd rekommenderar vi kommunens webbplats www.odeshog.se

Skicka din ansökan till lars-gunnar@lgdata.se

Arbetsgivare Ödeshögs Baptistförsamling

Placering Ödeshög
Ödeshögs Kommun

Yrkesområde Kyrkor & samfund, Ledare & chef

Anställning Tillsvidare
75-100%

Kontakt Lars-Gunnar Almén, ordförande lars-gunnar@lgdata.se070-673 50 61 Hans Wågbrant, församlingsföreståndarehans@wagbrant.se072-211 16 48 Maria Lindström, anställd diakon i församlingenmaria.lindstrom@baptistkyrkan.se070-970 07 68 

Ansökan Sista ansökningsdag: 31 augusti 2020
lars-gunnar@lgdata.se

Hemsida http://www.baptistkyrkan.se/


Dela jobbet