Kyrkor & samfund, Ledare & chef

Pastor och föreståndare

Malmbäck

Pastor och föreståndare

Vi söker ny pastor till Klockargårdskyrkan i Malmbäck

Malmbäcks Frikyrkoförsamling finns på Småländska höglandet i Nässjö kommun. Den bildades 1999 efter samgående med av de tre frikyrkoförsamlingar som fanns, Betelförsamlingen, Pingstförsamlingen och Missionsförsamlingen. Frikyrkoförsamlingen har idag koppling till tre samfund, EFK, Pingst FFS och SAM.

Idag finns ca 300 medlemmar, ett omfattande barn och ungdomsarbete, söndagsskola UV-scout och tonårsgrupp, rikligt sång och musikliv samt diakonalt arbete. Församlingen understöder missionsarbete i flera länder och har en vänförsamling i Bulgarien.

Församlingen är ledd av styrelse och församlingsråd och för ungdomsgrupperna finns en ledningsgrupp kallad Klockargårdskyrkan Ung.

I tjänstens som församlingsföreståndare förväntas att du bland annat ska:

  • leda, inspirera och undervisa församlingen.
  • tillsammans med församlingsledning formulera mål och visioner för andlig tillväxt och utveckling.
  • ansvara för att leda och fördela arbetet i församlingen och för anställd ungdomsledare.
  • företräda och representera Klockargårdskyrkan ut i samhället, mot samfund och organisationer.

För mer information kontakta:
Ordförande Alf Johansson, tel 070-815 56 48, e-post alf@tohult.se
Vice församlingsföreståndare Samuel Gunnargård, tel 073-386 76 14, e-post samuel@gunnargard.se

Placering Malmbäck

Yrkesområde Kyrkor & samfund, Ledare & chef

Anställning Tillsvidare
100%

Kontakt Alf Johansson, ordförandealf@tohult.se070-815 56 48 Samuel Gunnargård, vice församlingsföreståndaresamuel@gunnargard.se073-386 76 14 

Hemsida http://www.klockargardskyrkan.se/


Dela jobbet