Kyrkor & samfund, Ledare & chef

Pastor/föreståndare

Smålandsstenar

Pastor/föreståndare

sökes till Smålandsstenars Pingstförsamling, 100%

Församlingen har 130 medlemmar och har som vision att vara en öppen och välkomnande gemenskap för alla som vill lära känna Jesus.

Församlingen har en bred verksamhet där förutom sedvanliga gudstjänster också finns ett aktivt barn och ungdomsarbete i vilket vår nye pastor blir en viktig länk. Konfirmationsundervisning sker i samarbete mellan Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan och har sedan flera år haft en grupp på mellan 20 och 30 konfirmander. Flera ungdomsgrupper riktade till olika barn- och ungdomsgrupper finns även inom församlingens verksamhet.

Ett aktivt ekumeniskt arbete har sedan årtionden funnits mellan Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan och Svenska Kyrkan bland annat med ekumenisk bön varje vecka.

Sedan 1990 är församlingen huvudman för en stiftelse som driver en förskola med två avdelningar. Verksamheten bedrivs i särskilda lokaler sammanbyggda med kyrkan.
En annan viktig del är församlingens Second Hand-verksamhet. Förutom att kunna förmedla ekonomisk hjälp till behövande är det också en plats för kontakter med människor utanför församlingen.

Vi behöver dig!

Vår församling behöver en pastor och föreståndare med socialt engagemang och vision att möta människor i alla åldrar både i och utanför kyrkan. Att med ordet som grund vara med och leda människor till tro på Jesus för att kunna växa i tron på Honom.

Välkommen att kontakta oss för mer information.
Du hittar kontaktpersoner på vår hemsida pingstsmalandsstenar.se

Smålandsstenar, med sina ca 5000 innevånare, ligger i sydvästra Småland inom Gislaveds kommun. Samhället präglas av ett starkt näringsliv med många framgångsrika företag.

Arbetsgivare Smålandsstenar Pingstförsamling

Placering Smålandsstenar
Gislaveds Kommun

Yrkesområde Kyrkor & samfund, Ledare & chef

Anställning Tillsvidare
100%

Hemsida http://pingstsmalandsstenar.se/

Följ oss på Facebook


Dela jobbet