Ledare & chef, Second hand

Lagledare

Vårgårda 13 dagar kvar

Lagledare

Driven lagledare till Hjulet Second Hand

Föreningen Hjulet Second Hand bedriver sedan 25 år tillbaka en secondhandverksamhet i Vårgårda, kommunen med Sveriges bästa näringslivsklimat.

Nu söks en verksamhetsledare till Hjulet Second Hand. Föreningen är ett samarbete mellan fem församlingar i Vårgårda, Equmeniakyrkan Vårgårda, Equmeniakyrkan Storsjöstrand, Equmeniakyrkan Ljurhalla, Pingst Vårgårda & Herrljunga samt EFS missionsförening Vårgårda.

Församlingarnas medlemmar utför ett omfattande frivilligt arbete tillsammans med föreningens anställda på Hjulet Second Hand. Utöver detta möjliggör Hjulet tillsammans med Vårgårda Kommun och Arbetsförmedlingen att många som står utanför arbetsmarknaden kan få arbetsträning och praktik. Hjulet Second Hand är en av PMU Second Hands 60 butiker i Sverige. All verksamhet vilar på kristen grund.

1. Inspiratör

Du som söker tjänsten som verksamhetsansvarig skall inspirera alla de som utför arbete på Hjulet. Det kan vara upp till 60 människor igång under en vecka och alla skall då veta vad som förväntas av dem. Hjulets ändamål är att skapa ett överskott som kan bli till nytta för människor i hela världen. Föreningens församlingar har omfattande hjälpverksamhet i många olika länder. En betydande del av överskottet fördelas också till PMU som har många olika projekt i världen. Mer information om PMU finns på pmu.se.

Den största inspirationen för alla som arbetar på Hjulet är ändå att veta att allt arbete leder till bättre förutsättningar för många människor. Hjulets verksamhet är kort och gott oerhört meningsfull.

2. Kommunikativ

Du som vill vara ledare för Hjulets verksamhet möter alla de människor som tjänar på Hjulet, människor av olika slag. En del är oerhört självständiga och vill klara sig själva med tydliga instruktioner om vad som förväntas. Andra behöver mer stöttning längs vägen. Inte minst de som kommer från en situation där de har svårt att komma in på arbetsmarknaden behöver ett stöd och en förståelse för sin situation men också hjälp att utvecklas individuellt. Hjulet har några anställda med olika kapacitet där ledarens förmåga att kommunicera på ett gott sätt är avgörande för individernas utveckling.

3. Människokännare

Som ledare för Hjulets verksamhet har du lätt för att kommunicera med människor. Utöver de som dagligen arbetar möter du kunder, samarbetspartners etc. Det går inte att kategorisera vilken typ av människor det handlar om men ledaren på Hjulet förväntas klara att möta sin omgivning med tydlighet och glädje. Då Hjulets verksamhet vilar på kristen grund så förväntas du vara en troende kristen och kan förmedla trons möjligheter och kraft till människor i verksamheten och till dem du möter som Hjulets representant.

4. Strukturerad

Du är strukturerad i ditt sätt att vara ledare. Du ger alla människor förutsättning att skaffa sig en uppfattning vad som förväntas över tid. Eftersom det är många människor som berörs av arbetet så är en tydlig struktur viktig. En struktur som är känd genom att det finns bra lättillgänglig information om vad som gäller. Det är uteslutet att de som tjänar på Hjulet skall leta upp chefen för att få veta vad som gäller varje gång man kommer till Hjulet. Det finns många olika typer av närvaro. Volontärer, praktikanter och anställda är där varje dag, någon eller några gånger per vecka och några kommer var femte vecka. Tydlighet är viktigt.

5. Tillgänglig

Som ledare för verksamheten förväntas du vara tillgänglig för medarbetare, praktikanter och frivilliga. Självklart finns det tillfällen då ledaren måste sitta ner ostört men då skall andra kunna vara tillgängliga och svara på frågor etc. Det skall råda en känsla i verksamheten att ledaren är tillgänglig.

6. Uthållig

Ledaren måste vara uthållig och långsiktig. Varje dag krävs uthållighet men också över tid. Verksamheten kräver ständig utveckling och det är i hög grad ledaren som driver ett utvecklingsarbete i smått och stort. Ett exempel som kräver ständig uppmärksamhet är hur varor prissätts. Ett annat exempel är hur butiken görs attraktiv att handla varor i för alla kunder. Föreningens styrelse är ett stöd för ledaren men är inte operativ och styr den löpande verksamheten.

Vill du veta mer om tjänsten kan du ringa styrelsens ordförande Göran Hernberger på 070-559 47 55 eller styrelsens vice ordförande Sören Andersson på 073-986 97 90.

Din ansökan mejlar du till hernberger@icloud.com senast 30 oktober 2021.

Skicka din ansökan till hernberger@icloud.com

Placering Vårgårda
Vårgårda Kommun

Yrkesområde Ledare & chef, Second hand

Anställning Tillsvidare
100%

Kontakt Göran Hernberger, ordförande070-559 47 55 Sören Andersson, vice ordförande073-986 97 90 

Ansökan Sista ansökningsdag: 30 oktober 2021
hernberger@icloud.com

Hemsida https://pmu.se/secondhand/vargarda/#

Följ oss på Facebook


Dela jobbet