Kyrkor & samfund

Komminister

Traryd 10 dagar kvar

Komminister

i Traryd-Hinneryds pastorat med tillträde 15 januari 2020 eller enligt överenskommelse

Vi söker dig med en positiv och kreativ inställning till människor, livet och arbetet. Du är rotad i klassisk kristen tro och Svenska kyrkans andliga tradition. Du har ett hjärta för diakoni och mission. Vi ser gärna att du är positiv till andlig förnyelse i kyrkan. Om du kan leda sång och musik är det ett plus, liksom datorvana och erfarenhet av arbete med information.

Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet.
Se gärna även www.kyrktorget.se/trarydhinneryd

Sammanhang

Traryd-Hinneryds pastorat består av Traryds och Hinneryds församlingar med ca 1900 respektive ca 390 medlemmar.
I arbetslaget ingår två präster, två kantorer, en församlingspedagog/assistent, en barnledare, en kamrer, ett
expeditionsbiträde och sju vaktmästare.
I Traryds församling finns tätorterna Traryd med 0-6-skola och Strömsnäsbruk med 0-9-skola. Båda har
förskolor. I Markaryd 20 km söder om Traryd finns gymnasium.
Bra bussförbindelser utmed linjen Ljungby-Markaryd. Pågatåg från Markaryd.

Tjänstens innehåll i stora drag

• Leda gudstjänster och kyrkliga handlingar i pastoratet samt bedriva själavård och undervisning.
• Konfirmandarbete (inkl uppföljning) i pastoratet i samarbete med församlingspedagogen.
• Vid behov biträda i tonårsverksamheten.
• Diakonala uppgifter, hembesök m.m.
• Samverka med övrig personal.
• Personalmöten och annan planering liksom fortbildning ingår också i tjänsten.

Varaktighet: Tillsvidareanställning.
Omfattning: heltid 100 %.
Tillträde: 15 januari 2020 eller enligt överenskommelse.
Tjänsteställe: S:t Andreas kyrka, Strömsnäsbruk. Tjänstgöring på andra platser inom pastoratet förekommer.
B-körkort och tillgång till bil förutsätts.

Mer information:
• Kyrkoherde Mikael Nilsson (073-201 83 12).
• Kyrkorådets ordf Torsten Johansson (070-627 37 38).
• Facklig företrädare: Fredrik Hollertz, KyrkA (036-31 36 01).

Ansökan:
Sista ansökningsdag: 30 augusti 2019.
Adress: Traryd-Hinneryds pastorat, Kyrkvägen 9, 287 72 Traryd.
Bifoga fullständiga ansökningshandlingar (se nedan), referenser och gärna löneanspråk.
Märk kuvertet Komministertjänst – ansökan.
Den som efter intervjuer erbjuds anställning ska visa ett utdrag ur belastningsregistret.

Ansökningarna måste innehålla (och i förekommande fall med bestyrkta fotokopior):
• Prästbrev
• Betyg från teologisk examen
• Intyg om fullgjort år på utbildningsinstitutet (pastoralinstitutet)
• Uppgift om var och när pastoratsadjunktsåret genomfördes
• Meritförteckning med redogörelse för pågående och tidigare anställningar inom Svenska kyrkan, samt från övriga arbetsgivare och utbildningar – CV
• Fullständiga kontaktuppgifter
Även övriga handlingar, som kursintyg etc. skall vara bestyrkta.
Välkommen med din ansökan!

Arbetsgivare Traryd-Hinneryds pastorat

Placering Traryd
Markaryds Kommun

Yrkesområde Kyrkor & samfund

Anställning Tillsvidare
100%

Kontakt Mikael Nilsson, kyrkoherde 073-201 83 12 Torsten Johansson, kyrkorådets ordf 070-627 37 38 

Facklig kontakt Fredrik Hollertz, KyrkA036-31 36 01 

Hemsida https://www.kyrktorget.se/trarydhinneryd


Dela jobbet