Administration & ekonomi, Ideellt & volontär, Ledare & chef, Utlandet

HR-chef

HR-chef

till världens största civila sjukhusfartyg

Mercy Ships ger gratis högklassig sjukvård via världens två största civila sjukhusfartyg och bidrar till uppbyggnad av sjukvårdskapacitet samt hållbar utveckling i låginkomstländer.

Fem miljarder människor har inte tillgång till eller råd med säker kirurgi. Barn, ungdomar och vuxna lider och dör varje dag av behandlingsbara åkommor. Mercy Ships seglar till länder där läkarbristen är enorm, med två fullt utrustade moderna sjukhusfartyg. Vår dröm är att inte behövas. Lika mycket kraft som vi lägger på enskilda patienters förvandling genom operationer, lägger vi på att bygga upp landets egen sjukvårdskapacitet. Genom långsiktiga samarbeten, medicinsk utbildning samt upprustning av sjukhus och kliniker skapas förutsättningar för en hållbar utveckling i Afrika.

Våra sjukhusfartyg drivs i princip helt av volontärer, alla från kapten och kock till kirurg och städare, bidrar med sin tid och kunskap och förenas i uppdraget att hjälpa världens utsatta. På varje fartyg bor och jobbar 500-600 volontärer inom 200+ yrkesroller och från över 40 nationer.

Nu finns möjligheten att söka en unik volontärroll som är nödvändig för att verksamheten ombord ska fungera. HR-chefen är spindeln i nätet och leder arbetet med personal, arbetsmiljö och ledarskapsfrågor ombord.

Om denna roll

Som HR-chef (Ship HR Director) samarbetar du med organisationsledare för att säkerställa att teamen är väl positionerade för att nå målen och stödjer besättningen i vardagen. Du leder HR-avdelningen ombord och ansvarar för övervakning av fartygets bemanningsnivåer, övergripande arbetsprestationer, besättningens engagemang samt ger stöd till fartygsledningen och besättningen när det gäller efterlevnad av policyer och metodik. Du hjälper besättningen med konfliktlösning, utredning av problem och incidenter, karriärutveckling och stöd på ett engagerande och professionellt sätt.

Vad du kommer att bidra med

I samarbete med fartygets HR-team och ledning och HR-teamet på huvudkontoret i USA säkerställer fartygets HR-chef att personalprocesser genomförs på ett korrekt sätt.

Anpassning, utveckling och kommunikation av HR-rutiner:

 • Hjälpa till att genomföra bredare HR-organisationsmål och prioriteringar på lokal nivå.
 • Kommunicera prioriteringar, uppdateringar och aktiviteter inom HR ombord till andra enheter (huvudkontor, nationella kontor, andra fartyg).
 • Säkerställa att den dagliga HR-verksamheten är i linje med organisationens kärnvärden, uppdrag och vision.
 • Övervaka bemanningsnivåer och fördelning av befattningar ombord.
 • Ge råd till fartygets ledning om utvecklingen av HR-policyer, system och processer för att öka effektiviteten.
 • Leda hanteringen av disciplinära frågor ombord och se till att korrekta förfaranden och dokumentation följs, inkl. eventuella brott mot någon policy eller uppförandekod.

Leda fartygets HR- och personalutvecklingsteam:

 • Underhålla arbetsbeskrivningar.
 •  Hantera rekrytering och utveckling av HR-teamet ombord.
 • Stödja utvecklingsmål för långtidsvolontärer.
 • Utbilda och hjälpa chefer i HR-frågor, schemaläggning och användning av HRIS.

Personalvård

 • Delat ansvar för besättningens allmänna hälsa och tillsammans med ex. fartygets VD, kaptenen, besättningsläkaren, sjukhusprästen, skolans rektor initiera förbättringar vid behov.
 • Uppmuntra och förespråka professionell utveckling och balans mellan arbete och privatliv.
 • Arbeta med kaplansavdelningen för att underlätta personalvårdsprocesser för långtidspersonal, inklusive firande av tjänsteutmärkelser och avsked.

Hantera personal och bemanningsförfaranden:

 • Stödja fartygets HR-team i genomförandet av processer som hyttfördelning, ankomster och avgångar, orientering, tjänsteförlängningar/överföringar, PTO/LOA, sjukförsäkring, avgångsundersökningar, avgångsintervjuer, debriefingar osv.
 • Stödja Ship Managing Director med ansökningsprocesser för viktiga ledarroller.
 • Förbereda och underhålla ledningsverktyg som månatliga mätvärden och veckorapporter.

 Övrigt:

 • Vara en del av den taktiska ledningsgruppen ombord.
 • Hålla regelbundna andakts-/reflektions- och bönestunder för HR-teamet.
 • Stödja och främja den kristna gemenskapen ombord.
 • Coacha direktrapporterande medarbetare genom regelbunden feedback.

För denna roll kommer du att behöva

 • Dela Mercy Ships vision och värderingar samt Genomgå Mercy Ships onboarding-program.
 • Minst tre års erfarenhet av HR- arbete.
 • 3-5 års erfarenhet av ledarskap krävs.
 •  Erfarenhet av att underhålla, implementera och förbättra HR-system, policyer och processer.
 • Erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö.
 • Utmärkt kommunikationsförmåga – flytande engelska (skriftligt och muntligt).
 • Språkkunskaper i franska önskvärt.
 • Mycket god samarbetsförmåga; inklusive god förmåga att lösa problem och konflikter.
 • Mycket god datorvana krävs, med fokus på M365-sviten.
 • Förmåga att tänka framåt, planera, förutse förändringar, behov, problem etc.

Läs mer om rollen och ansök här >

För frågor kontakta
Emelie Rönnerfors, rekryteringsanvarig, Mercy Ships Sverige
0736-83 77 26, emelie.ronnerfors@mercyships.org

To apply for this job please visit apply.mercyships.org.

Arbetsgivare Mercy Ships Sverige

Placering

Yrkesområde Administration & ekonomi, Ideellt & volontär, Ledare & chef, Utlandet

Anställning Visstid
100%

Kontakt Emelie Rönnerfors, rekryteringsanvarig, Mercy Ships Sverigeemelie.ronnerfors@mercyships.org0736-83 77 26 

Ansökan https://apply.mercyships.org/b_WhoWeAreUI.aspx

Hemsida https://mercyships.se/

Följ oss på Facebook


Dela jobbet