Administration & ekonomi, Kyrkor & samfund

Församlingskonsulent/bidragshandläggare

Stockholms stad

Församlingskonsulent/bidragshandläggare

till Pingst – fria församlingar i samverkan

Den nationella verksamheten i Pingst har som devis Vi hjälper församlingar att lyckas!

Vi söker nu en kollega som vill arbeta tillsammans med oss i det uppdraget med fokus på att stötta och betjäna församlingar genom handläggning och kommunikation kring ekonomiska bidrag som bl.a. staten fördelar till trossamfund och civilsamhälle.

Inriktning för tjänsten

Den 1 januari 2024 kom myndigheten SST med nya föreskrifter gällande stöd till Trossamfund som verkställs om ett år. De beskriver själva de nya föreskrifterna som ett steg mot de nya regler som kommer i och med en ny förordning från regeringen framöver.

Sedan pandemin har även trossamfunden på ett allt tydligare sätt inkluderats i andra bidrag som kan sökas av civilsamhällets aktörer. Exempelvis gäller det stöd för lokala församlingars arbete för att motverka ensamhet och stötta socialt utsatta.

Samfundets kapacitet i handläggningen har troligen en avgörande betydelse för i vilken grad dess medlemsförsamlingar får del av statsbidrag för att genom sin verksamhet kunna vara starka sam-hällsaktörer. Vår kollega som haft handläggningen av SST-bidrag som en del av sin tjänst går snart i pension. Den tjänst vi nu söker har ett brett anslag kring bidragshandläggning.

Huvudfokus för tjänsten är inledningsvis främst att bidra till att Pingst som samfund och våra församlingar kan upprätthålla en god rapportering vid övergången till SST:s nya föreskrifter. Men också att bygga förtroende gentemot myndigheter för det arbete som görs i våra församlingar och vår förmåga som riksorganisation att förmedla pengarna så att de blir till maximal nytta för den behövande som bidraget är riktat till.

Tjänsten är en del av arbetslaget i Pingst Nationellt och samverkar med övrig personal. Det gäller dels ärenden med koppling till bidrag. Flera av satsningarna i verksamhetsområdet är inom ramen för det som ofta är prioriterat i bidrag, som omsorg, integration, kultur, tillgänglighet och säkerhet i församlingarnas lokaler men också andra konkreta projekt som församlingar kan göra i sitt lokal-samhälle. Under delar av året är tjänsten ett stöd för andra arbetsområden inom fältet församlings-service och församlingsutveckling. Det kan ex. gälla event, särskilda satsningar eller kontakt med församlingar.

Relationer

Tjänsten är en del i arbetslaget inom den nationella verksamheten i Pingst. Fokus för relationer utanför arbetslaget är församlingarna och deras företrädare i olika sammanhang.

Ansvarsområden

  • Statens stöd till trossamfund. Att handlägga detta inom samfundet med årlig ansökan och redovisning. Att genom stöd och kommunikation hjälpa församlingarna att redovisa bra underlag för bidraget. Ha kontakt med myndigheten SST.
  • Bidrag till civilsamhälle och kultur. Hålla sig informerad om de bidrag som utlyses. Vara kreativ och se möjligheter att få del av bidrag som kan betjäna samfundets och församlingarnas uppdrag och syfte. Ansvara för ansökningsprocesser och rapporter.
  • Församlingsservice. Att som en del av det nationella arbetslaget vara en resurs i gemensamma aktiviteter och församlingsstöd.

Kompetensområden

  • God kännedom om församlingsrörelsen Pingst och kontaktnät i församlingar.
  • Relevant utbildning och erfarenhet. Gärna samhällsinriktat som ex. statsvetare eller socionom. Gärna med erfarenhet av myndighetskontakter och bidragshandläggning.
  • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Omfattning och Placering

Tjänsten är heltid (100%) och utgår från kontoret i Alvik, Stockholm.

Ansökan

Ansökan skickas till: hr@pingst.se
Ansökningshandlingar hanteras enligt gällande GDPR regler.

För mer information om tjänsten kontakta Magnus Wahlström på Pingst, magnus.wahlstrom@pingst.se

Skicka din ansökan till hr@pingst.se

Arbetsgivare Pingst – fria församlingar i samverkan

Placering Stockholms stad

Yrkesområde Administration & ekonomi, Kyrkor & samfund

Anställning Tillsvidare
100%

Kontakt Magnus Wahlström, Pingstmagnus.wahlstrom@pingst.se 

Ansökan hr@pingst.se

Hemsida https://www.pingst.se/

Följ oss på Facebook


Dela jobbet