Kyrkor & samfund, Ledare & chef

Föreståndare till Pilgrimscentrum

Linköping 18 dagar kvar

Föreståndare till Pilgrimscentrum

som med glädje och energi vill leva i Svenska kyrkans tro och arbeta för pilgrimsteologins utveckling i församlingars och individers liv

Som föreståndare för Pilgrimscentrum har du ett huvuduppdrag, nämligen att främja evangeliets växt och utveckling i församlingar och individer genom pilgrimsteologi och pilgrimsliv. Vi ser ett ökande intresse för pilgrimsvandringar och pilgrimsliv som bland annat präglas av en vilja till hållbarhet, rättvisa, frihet, enkelhet och långsamhet. Detta vill vi utveckla vidare.

Pilgrimscentrum är ett andligt pilgrimsteologiskt centrum som präglas av en övertygelse om öppenhetens, gästfrihetens och det regelbundna bönelivets betydelse för att skapa liv. Pilgrimscentrum verkar inspirerande för stiftets församlingar för att ”bön och handling må bli ett” och är lokaliserat i Vadstena.
Pilgrimscentrum stöder Vadstena församling i arbetet med Klosterkyrkan som ett levande pilgrimsmål präglat av tideböner och mässor. Vi erbjuder arrangemang i pilgrimsliv såsom pilgrimsvandringar, retreater och kurser med möjligheter till fördjupad tro. Vidare bedriver vi teologiskt och praktiskt utvecklingsarbete inom pilgrimsteologins område. Vi samverkar också med nationella och internationella organ såsom Pilgrim Sverige samt Green Pilgrimage Network. Arbetet vid Pilgrimscentrum är starkt ekumeniskt präglat.

Vid Pilgrimscentrum finns en kompetent och engagerad grupp anställda medarbetare (diakon, husmor, pilgrimsutvecklare och präst) samt ett antal hängivna ideella medarbetare. Du ingår i stiftsorganisationens ledningsgrupp och har stiftsdirektorn som chef. För Pilgrimscentrum finns en referensgrupp av förtroendevalda utsedd av stiftsstyrelsen.

Vi söker nu dig som bär på en vilja att leva, leda och vidareutveckla detta viktiga och spännande arbete.

Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som vill bära och vara buren av evangeliet och pilgrimstanken och som med entusiasm och integritet förmår leda och utveckla arbetet vid Pilgrimscentrum. Du är sannolikt präst som är välgrundad i Svenska kyrkan och som ser den djupa relationen till andra kyrkosamfund och kristna medsyskon som en verklig tillgång.

Du vill leda vidareutvecklingen av Pilgrimscentrum för att öka våra möjligheter till mottagande av såväl individuella pilgrimer som grupper av pilgrimer med målet att öka viljan till ett hållbart liv präglat av medvetenhet om Guds närvaro och vilja till profetisk rättvisa.

Du är en god ledare och chef som förmår att arbeta uthålligt och tydligt avseende mål och prioriteringar samtidigt som du förmår att skapa och vidmakthålla en god laganda och arbetsgemenskap präglad av förtroende och flexibilitet.
Är du också en nytänkande entreprenör som har och kan locka fram idéer och initiativ kring den vidare utvecklingen av Pilgrimscentrum, så är det något vi värdesätter. Liksom om du gillar friluftsliv och uteliv.

Om tjänsten
Tillsvidare 100%. Tillträde efter överenskommelse. Placering på Pilgrimscentrum, Vadstena. Månadslön efter överenskommelse.

Ansökan med CV och löneanspråk ska vara inkommen senast 11 oktober till:
Svenska kyrkan, Linköpings stift
Box 1367, 581 13 Linköping
eller via e-post: linkopingsstift@svenskakyrkan.se

Pilgrimscentrums hemsida: www.pilgrimscentrum.se

Om arbetsgivaren

Linköpings stift. Svenska kyrkan framträder regionalt som ett stift under ledning av en biskop. Linköpings stift omfattar Östergötland och norra Småland och består av 100 församlingar. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet  samt att förvalta Svenska kyrkans tillgångar inom jord, skog och fonder. Inom Linköpings stiftsorganisation tjänstgör ett hundratal personer, på stiftskansliet i Linköping, på Pilgrimscentrum i Vadstena, på stiftsgården Vårdnäs och ute i skog och mark.

Skicka din ansökan till linkopingsstift@svenskakyrkan.se

Placering Linköping
Linköpings Kommun

Yrkesområde Kyrkor & samfund, Ledare & chef

Anställning Tillsvidare
100%

Kontakt Pether Nordin, stiftsdirektor0730-22 26 21 

Facklig kontakt Ann-Marie Lind, Visionann-marie.lind@svenskakyrkan.se013-20 50 29 Anna-Carin Gabelic, KyrkAanna-carin.gabelic@svenskakyrkan.se013-20 50 33 

Ansökan Sista ansökningsdag: 11 oktober 2019
linkopingsstift@svenskakyrkan.se

Hemsida https://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift

Följ oss på Twitter: @https://twitter.com/BiskopMartin Facebook


Dela jobbet