Kyrkor & samfund, Ledare & chef

Diakon/ungdomsledare

Eksjö, Vetlanda

Diakon/ungdomsledare

till ett team – två församlingar

Vi söker nu medarbetare till en gemensam satsning!

Om oss

Vi är två livskraftiga Equmeniaförsamlingar på Småländska höglandet som nu gör en gemensam satsning och tillsammans rekryterar ett team av medarbetare. Vår önskan att utvecklas som församlingar och stärka vårt samarbete.

Vi finns i Ekenässjön och Ingarp som ligger åtta kilometer från varandra på var sin sida om kommungränsen mellan Vetlanda och Eksjö. Trots att vi finns i olika kommuner är det mycket som förenar oss. Förutom att vi nu samtidigt behöver rekrytera nya medarbetare så har församlingarna drygt 200 medlemmar vardera, ett aktivt Equmenia-arbete och musikliv, engagerade medlemmar och fungerande hemgrupper/smågrupper samt framför allt en längtan efter att hitta nya vägar att vara en attraktiv kyrka och nå ut med evangeliet på de platser där vi finns.

Om uppdraget

Nu söker vi ett team av medarbetare som vill leda och tillsammans med oss utveckla våra församlingar. Vi tänker oss att teamet består av en församlingsföreståndare i varje församling som kompletteras av till exempel diakon, ungdomspastor och/eller ungdomsledare.

Vi har ca 400 procent tjänstgöringsgrad att fördela i arbetslaget. Det finns stora möjligheter att vara med och påverka tjänsternas utformning och tjänstgöringsgrad. Vi är öppna för att tjänsterna kan kombineras med studier, föräldraledighet eller annat arbete.

Vi tänker att man anställs av endera församling där man har sin huvudsakliga tjänstgöring och att man ingår i ett arbetslag som hjälps åt, stöttar varandra och planerar tillsammans. Genom att erbjuda närhet till kollegor vill vi skapa hållbara förutsättningar för våra medarbetare. Arbetslaget blir den naturliga platsen att dela glädjeämnen och utmaningar, göra praktisk arbetsfördelning, hämta inspiration och dela andlig gemenskap.

Om teamet

Vår dröm är att skapa ett team som består av personer med olika gåvor, egenskaper och erfarenheter som kan komplettera varandra i tjänst för Guds rike i Ekenässjön och Ingarp.

För oss är det viktigt med medarbetare som:

  • upplever en kallelse och längtan att nå ut med evangeliet om Jesus Kristus.
  • trivs i en ledande roll och arbetar för andlig fördjupning och tillväxt i församlingarna.
  • är intresserad av människor och har lätt att skapa förtroende både i och utanför kyrkan.
  • ser möjligheter till nya arbetssätt, tar initiativ och inspirerar andra att vara med och omsätta dem i praktiken.
  • har längtan och intresse av att jobba långsiktigt med unga och familjer.
  • har lätt för och tycker om att samarbeta, både med kollegor och ideella krafter.

Låter denna övergripande beskrivning intressant? Bra! Hör av dig till någon av oss så berättar vi mer.

Equmeniakyrkan Ekenässjön
Johanna Maxson, ordförande, 076-774 14 30, johanna@maxson.se
Bertil Svensson, vakanspastor, 073-544 07 10, bertil.svensson@equmeniakyrkan.se

Equmeniakyrkan Ingarp
Kalle Hörlén, ordförande, 070-698 09 14, kalle@norrbyangar.se
Sven Holmquist, vakanspastor, 070-620 42 99, sven.h@live.se

Mer information om våra församlingar finns på respektive hemsida:
Equmeniakyrkan Ingarp  |  Equmeniakyrkan Ekenässjön

Välkommen med din ansökan till jobbaiteam@gmail.com.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Skicka din ansökan till jobbaiteam@gmail.com

Arbetsgivare Equmeniakyrkan Ingarp och Ekenässjön

Placering Eksjö, Vetlanda

Yrkesområde Kyrkor & samfund, Ledare & chef

Anställning Tillsvidare
Del/heltid

Kontakt Johanna Maxson, ordförande, Ekenässjönjohanna@maxson.se076-774 14 30 Bertil Svensson, vakanspastor, Ekenässjönbertil.svensson@equmeniakyrkan.se073-544 07 10 Kalle Hörlén, ordförande, Ingarpkalle@norrbyangar.se070-698 09 14 Sven Holmquist, vakanspastor, Ingarpsven.h@live.se070-620 42 99 

Ansökan jobbaiteam@gmail.com


Dela jobbet